Kategorie:

Księga przychodów i rozchodów – główne zasady. Przeczytaj

Prowadzenie KPIR – główne zasady. Przeczytaj

Księgę trzeba prowadzić według wzoruokreślonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawiewypełniania KPiR .

Księgę da się prowadzić w dwojaki sposób-papierowoielektronicznie.

Elektronicznametoda jest zdecydowanie mniej czasochłonna oraz bardziej estetyczna,pomimo toprzynosi ze sobą dodatkowe wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie drobiazgowej instrukcji obsługi programu komputerowego stosowanego do prowadzenia księgi;

-Używanie programu komputerowego gwarantującegonatychmiastowy wgląd w treść dokonywanych zapisów a również umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;

-Trzymanie zapisanych danych na cyfrowych nośnikach danych, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniemlub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób niepowołany.

Podatnik prowadzący KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej wymienionymizasadami nie ma wymogu jej drukowania.

Za prawidłowąuważa się księgę wypełnianą zgodnie z przepisami rozporządzenia a także objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uważa się za rzetelną, jeślidokonywane w niej zapisy odzwierciedlają statusrzeczywisty. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze wprowadzane są w języku polskim, w walucie PLN w sposób staranny,czytelnyoraz trwały, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestiiprowadzenia KPIR dowód księgowy takżemusi być sporządzony w języku polskim , a treść musi być pełna izrozumiała, z dopuszczeniem ogólnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga razem z dowodami księgowymi powinnafigurować w miejscu prowadzonej działalności bądź w centralifirmy, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Ponad to w przypadku biur rachunkowych istnieją pewne uproszczenia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów oraz rozchodów: w czasie rzeczywistym (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to chronologicznie w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tzn. na zasadach ustalonych dla biur rachunkowych). Ułatwienie to mogą wykorzystywaćtakże przedsiębiorstwa wielozakładowe.