Kategorie:

Księga przychodów i rozchodów. Kiedy stosować?

Rejestr przychodów i rozchodów. Kiedy stosować?

Księga przychodów i rozchodów to metoda rozliczania się z urzędem skarbowym w zakresie podatków przez właściciela firmy.

Czym jest rejestr przychodów i rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić możnaefektywnąaktualną ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów i wydatków ponoszonych przez firmę. Cieszy się ona sporymuznaniem, ponieważ jest to najłatwiejszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do księgi przychodów i rozchodów wpisuje się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe oraz materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną firmą, a także koszty prac badawczo-rozwojowych.


Rejestr przychodów oraz rozchodów nie zawiera informacji na temat zaliczek na rzecz dostawy tudzież sprzedaży towarów a także wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem wciąż ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wprowadza się do niej także kosztów inwestycji jeszcze w czasie jej realizacji. Prawidłowy moment na wpisanietakichdanych pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Rejestr przychodów oraz rozchodów nie zawierateżdanychw kwestii obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją oraz jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie gromadziteżdanychw kwestii jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia firmy. Do takich dotacji należą m.in. te otrzymywaneze środków unijnych .