Kategorie:

Księgowość firm – Przeczytaj żebyś nie żałował – Zaufaj profesjonalistom.

Księgowość firm – Przeczytaj żebyś nie żałował – Zaufaj profesjonalistom.

Oferujemyfachową księgowość spółki z o.o., w ramach której wykonujemydziałania związane z założeniem a takżeprowadzeniem ksiąg handlowych, rozwiązywaniem problemów podatkowych, doradztwem księgowym i podatkowym, sporządzaniem dokumentacji oraz deklaracji podatkowych i inne. Księgowość prowadzona w sposób fachowyiskrupulatny to doskonały wybór, który umożliwiPaństwu mieć pod kontrolą finanse własnego przedsiębiorstwa. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

Nasze usługi księgowe dla firmdostępne są w 3pakietach – SMART, STANDARD, PREMIUM. Dzięki temu księgowość dla spółek zawsze jest prawidłowoskrojona do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Zachęcamy do kontaktu – gdy poznamy Państwa potrzeby, dostosujemypakiet, który najlepiej je spełni. Dzięki temu możesz liczyć na księgowość firmy utrzymaną na najwyższym poziomie.


Na księgowość spółki z o.o. składają się następujące usługi i czynności:

Analiza umowy /statutu spółki przy jej założeniu,

Doradztwo przy zakładaniu spółki z o.o. (w tym, przede wszystkim podatkowe oraz rachunkowe),

Prowadzenie ksiąg handlowych spółek z o.o.,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Obsługa płacowa iZUS (aktualna obsługa pracownicza),

Przygotowywanie deklaracji podatkowych, w tym VAT, PIT, ZUS, VAT JPK,

Sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków a takżepozostałychinstytucji,

Sporządzaniecyklicnychraportów finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych).

Oferujemy3warianty usług księgowych. Dodatkowe informacje o wariantach dostępne są na stronie BIURO RACHUNKOWE.

Świadczymy usługi księgowe i doradcze z zakresubieżącej obsługi księgowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółkę z o.o.  da sięzałożyć od razu przy minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5 tys. zł, jednak przed spisaniem umowy spółki powinniśmy przeanalizować kilka sprawa. Są to m.in. następującepytania: Zawrzeć umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w modelu S 24 przez Internet czy udać się do notariusza? Czy jako wspólnik spółki z o.o. będę zobowiązany do opłacenia ZUS? Kiedy zgłosić spółkę do VAT? Jaki podatek dochodowy zapłacę? Jak obliczyćefektywność działalności? Te isporo innych zagadnieńwyjaśni Ci nasz Zespół księgowy.