Kategorie:

Uproszczona księgowość – jakie korzyści? – Wady

Uproszczona księgowość – jakie korzyści? – Dla kogo?

Prowadząc z księgowości uproszczonej, spółka komandytowa może zrezygnować m.in. ze sporządzania informacji dodatkowej – wystarczy wtedy informacja uzupełniająca do bilansu. Więć bilans, jak i rachunek zysków i strat, ogranicza się w księgowości uproszczonej do kilku pozycji – jest to duże uproszczenie, co wiąże się także na niższe koszty obsługi księgowej. Zobacz: znany-ksiegowy.pl

Spółka komandytowa a podatek dochodowy – Zalety

Biuro Księgowe przypomina również, że płatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka komandytowa, tylko jej wspólnicy. Mimo to spółka komandytowa zobligowana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Zarówno przychody, jak i koszty spółki komandytowej są dzielone pomiędzy wspólników w dokładnie takim samym stopniu, w jaki mają oni udział w zyskach i stratach spółki.


www.Znany-Ksiegowy.pl – dowiedz się więcej! 

Musisz dowiedzieć się więcej o meandarach księgowości w spółkach komandytowych? Masz pytania lub wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasz doświadczony zespół księgowy jest do Twojej dyspozycji.