Kategorie:

Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten obowiązek?

Młodzibiznesmeni mogą zadawać pytanie czym właściwie jest KPIR ?

Najkrócej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej firmyjak również kosztów ich osiągnięcia. Należy więc w niej zapisywaćwszystkiedokonane zakupy, sprzedane towary albo usługi, a także koszty związane z prowadzeniem działalności.Szczegóły dotyczące prowadzenia KPiR znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Obowiązek prowadzenia KPIR: 

W oparciu o art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych jak również spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, są zobligowane prowadzić podatkową księgę przychodów a także rozchodów, albo księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przekraczają równowartości 2 000 000 EUR w złotówkach, mają możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości na podstawie KPiR.

Nie licząc powyższej grupy,wymógwypełniania KPiR mają:

-Armatorzy, określeni na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Wykonujący działalność na podstawie umów agencyjnych tudzież umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrzekły się prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby zajmujące się sektorami produkcji rolnej, jeżelizgłoszązamiar prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący firmę badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie obejmuje?:

-Płacących podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Świadczącychtylko usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,wyłącznie w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego wyzbycia sięskładników majątkowych (po zamknięciudziałalności gospodarczej prowadzonej samodzielnietudzież otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną tudzież wystąpieniem z takiej spółki)

Zachodząteż sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z wymogu prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest możliwe w sytuacjach uzasadnionych szczególnymiokolicznościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR, szczególnie takimi jak:

-Wykonywanie określonych rodzajów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek jak również stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego jest w stanie zwolnić go z wymoguprowadzenia KPIR. Wyżej wspomniany wniosek powinno się złożyć co najmniej na miesiąc dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być stosowane. W sytuacji rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstaniawymoguprowadzenia księgi w okresie trwania roku podatkowego, wniosek o zwolnienie powinien zostać złożony w czasie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie